Rehab Dykkerentreprenør
Du er her: Hjem > Artikkel

Ny inntaksledning lagt for Norway Pelagic Sommarøya.

Norvay Pelagic ( ikke på bildet) hadde to inntaksledninger a 315mm, som fungerte som rensevann til produksjonen. Disse lå i en sving i havnebassenget og ga dårlig vann.

Ledningene ble blåst opp  og plassert under kaia slik at de ikke var til hinder for planlagt mudring.