Rehab Dykkerentreprenør
Du er her: Hjem > Referanseliste

Referanseliste Rehab Dykkerentreprenør

Referanse fra noen av prosjektene som er utført siden oppstart.

1990 Harstad kommune: ( Storvann Nord) Ref Svein A. Johansen 77016000 Forlengelse av eksisterende 700 GUP ledning. Eksisterende inntak var på 9m dyp,og ble forlenget til nytt inntak på 20 m dybde.

1992 Tromsø Skipsverft A/S: Ref Åge Hansen 77662610 Fjerning av gammel slipp,og bygging av ny på samme sted. Dette er den største slippen som dem har,og fungerer normalt også i dag.

1994 Statens Vegvesen Tromsø: Ref Ketil Løding 77617000 Høytrykkspyling av 6.stk betongpeler for inspeksjon,og rehabilitering av sår. Kontroll av dette ble utført av Ringtek A/S Narvik.

1995 Harstad kommune: Steinsåsvannet Ref Svein A. Johansen 77016000 Legging / montering av 1600 lm ø 700mm plastledning over vannet. Hadde også ansvaret for diverse grøfter og kumme på land.

1996 Tromsø kommune: (Simavika ) Ref Geir Figenschau 77714820 Demontering av gamle sluseporter, montering av nye

1997 Tromsø Kommune: Ref Arild Mathiassen 77605850 Strandveien Montering og utlegg av 3. stk avløpsledninger Avløpsledningene var duktil ø 400 mm

1999 NCC avd. Tromsø: Ref Ingar Bolstad 77653630 Undervannsarbeidet på bygging av ny betongkai ved Bernt Hansen A/S Sommarøya.

2000 Berlevåg kommune: (Avløp Sjøgata) Ref Leif G.Myre 7798210 Legging og montering av 1000 lm ø 160 pumpeledning.

2001 Lenvik kommune: ( Sammen med Målselv Maskin ) Ref Svein E. Løvli 77835544 Legging montering av 600 lm ø 450 utslipp Endebukk montert på ende 40 m dybde

2002 Troms Marin Yngel :Ref Reinholdt Fieler 77661940 Legging og montering av ø500 in ntaksledning. Montering av støttebukk og inntakssil på 60 dybde.

2002 Tromsø kommune: ( Sammen med Antek A/S Tromsø) Ref Jonny Brekmo 77656005 Fullt ansvar for legging og montering av tilsamme 5,6 km ledninger. Dimmensjonen var ø 280 og 3400 lm lang ( Sorgenfri- Sjølung) Neste var ø 450 og 2200 lm. ( Sjølund- Langnes) Siste var ett avløp ø 630 og 600 lm. 2003 Kystverket Honningsvåg Ref Cato Solberg 78477400 Utstøping av 800 m tekstilduk (madrass ) for sikring av bunnmasser i kaifront. Før utstøping kunne startes ble bunn slettet og klargjort.

2005 Narvik kommune: Demontering av gammel sluseport og montering av ny. Ref Geir Figenschau 77714820

2005 Vadsø kommune:  ( i samarbeid med Svein A. Hallonen A/S ) Ref Magne Lindi 78942450 Utstøping av tekstilduker formet som pølser, 1m d 2 lengder a 180 lm Dette for å sikre/stablisere fyllingsskråning inder dampskipskaia

2007 Narvik kommune:  Ferdigstillelse - montering av sluseport. Ref. Geir Figenschou

2007 Karlsøy kommune: Ref. Lars Haugen 97134298. Legging og montering av ø 160 mm vannledning. Lagt over Langsundet . 2700 lm.

2008     Gratangen Kommune: Steinar Nygard Tlf 77021834. Legging av vannledninger  Sortebekk-Årstein og Årstein-Straumsnes

Det ble lagt to sjøledninger over Gratangsfjorden med tre landtak.    Totalt ble det lagt 3400lm PE sjøledninger og 380 lm PE på land.    I tilegg til dette ble det sanert 5 stk.kummer. Og bygd en ny trykkøkningsstasjon på Årstein.  Alt ble utført av Rehab som  hovedentreprenør med godt samarbeid til Einar sørensen A/S Tromsø.  

 

2009 Tromsø Tomasjord avløpsanlegg   Einar sørensen maskin A/S    Lunheim   Overløp PE 630 mm 130 lm Pumpeledning 315 mm 110 lm,koblet mot annen pumpeledning for transport til rensestasjon.
Kroken Overløp PE 1000mm Grøftegraving i sjøen for alle ledninger.
 
2010 Kåfjord kommune:   Undervannservice 9136600. Legging av 300 lm PE 280 mm ende på ca 35 m dybde.
 
2011   Bunker Oil Tromsø: Trond Fermann 7766412 . Rehabilitering/innstøping av 7. stk. betongsøyler under hovedkaia. 

 

 

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:
Kode