Rehab Dykkerentreprenør
Du er her: Hjem > Erosjonssikring

Velkommen til Rehab Dykkerentreprenør

Rehab er et mindre eneeierforetak som gjennom årene har gjort en del praktiske erfaringer med å sikre bunnmassene under kaier og fergeleier

Rehabiliteringen av forvitret betong har også vært en del av oppdragene. Dette er utført både som hovedentreprenør og underentreprenør.

Å kartlegge problemet er en viktig del av forarbeidet, så en løpende dialog med byggherre er veldig viktig.

De senere år er forvitret betong og erosjon av bunnmassene blitt et økende problem på alt av kaier og fergeleier langs kysten.

Sikring og "låsing" av skråninger / fyllinger utføres med hjelp av betongmadrasser. Betongmadreassene er våt betong som pumpes inn i forskalinger av polyamid duker. Dukene kan formes som madrasser - pølser eller sekker, disse kan tilpasses og sys på stedet. Den våte betongen vil forme seg etter underlaget og stabilisere underlaget i ettertid. Til forvitring av betongen på søyler bruker vi vanlig søyleforskalinger i elementer. Båtene er blitt kraftigere og betongkonstruksjonene eldre. Tiltak for utbedringer er forsømt og forestående utbedringer mer aktuelt.

Vi utfører også vanlig undervannsarbeid:
-legging av vannledninger og speilsveising av disse.
-inspeksjon med videokontroll
-sveising / brenning.
-lettere sprengningsarbeider.

Rehab har eksistert som firma i 15 år, mens undertegnede har dykket i inn og utland i 30 år. Vi er godkjent i ansvarsrett for konstruksjoner, anlegg og instalasjoner. Det kan sendes ut referanselister om ønskelig.