Rehab Dykkerentreprenør
Du er her: Hjem 

Ny inntaksledning lagt for Norway Pelagic Sommarøya.

Norvay Pelagic ( ikke på bildet) hadde to inntaksledninger a 315mm, som fungerte som rensevann til produksjonen. Disse lå i en sving i havnebassenget og ga dårlig vann.

Ledningene ble blåst opp  og plassert under kaia slik at de ikke var til hinder for planlagt mudring.

 

Ny inntaksledning lagt for Norway Pelagic Sommarøya.

Ledningene, 2 stk,  ble koblet sammen for ny forlengelse ø 450mm i området under brua til Hillesøy.

Inntaksledningene kunne dermed forlenges med en 450mm ledning 300 lm.

Arbeidet innebar mange rare vinker der flo og fjære og strøm bestemte arbeidstiden. Hjelp fra bedriften gjorde att alt gikk bra.

 

Ny vannledning over Gratangen

Det er i høst blitt lagt to sjøledninger for drikkevann over Gratangsfjorden.
Entreprisen gikk til Rehab i samarbeid med maskinfirma Einar Sørensen A/S Tromsø
Prosjektet inkluderte også renovering av 5 kummer på Årstein, samt graving av grøfter under og over vann.

Utbedring av fundament

For Vegvesnet har vi utbedret beskyttelsen som ligger utvendig av bære- fundamentet til Vollelv bru i Straumsbukta.

Sjakteport på plass. Narvik sikrer sin vannforsyning

Etter mange avbrytelser har Rehab endelig fått ferdig sluseporten for Narvik kommune. Fornesvannet er hovedvannkilden for Narvik, som også er kåret til norges beste drikke vann.

Sjøledningen Hansnes - Stakkvik er på plass

Prosjektet som gir nokk vann til Reinøy Sjømat bestod av en 2600 m lang vannledning over Langsundet.

Errosjonssikring på Havnes i Nord-Troms

Rehabdykk hadde oppdraget med å sikre bunnmassene ved siden av fergeleiet på Havnes. Det var Statens vegvesen som var oppdragsgiver